Strategie, activiteiten en verantwoording

Om diverse redenen stoten Nederlandse zorginstellingen, ziekenhuizen, scholen en andere opleidingsinstituten uitrusting en goederen af, die echter nog in zeer bruikbare staat verkeren. LIAN identificeert en contacteert deze instellingen en organisaties en neemt waar mogelijk deze materialen in ontvangst voor verder gebruik in Liberia.

Ook particulieren zijn begaan met de armoede in Liberia, die een effectieve en efficiënte gezondheidszorg verhinderen en goed onderwijs belemmeren. LIAN is actief in verdere bewustwording in Nederland door informatie over Liberia te verspreiden, de doelstellingen van LIAN te promoten, en als kanaal te fungeren voor financiële giften die de armoede in Liberia helpen bestrijden.

Aanpak in Nederland: activiteiten

 • * contacten met potentiële donoren en actieve donoren;
  * contacten met overheidsinstanties (gemeentelijk, provinciaal, landelijk);
  * inzameling van materialen voor klinieken en scholen;
  * fondsenwerving voor beter functionerende klinieken en scholen,
    medicijnen en kosten van medische zorg voor behoeftigen, 
    studiebeurzen, verbeterde openbare sanitaire voorzieningen;
  * verspreiding kennis over doelstellingen en activiteiten van LIAN;
  * voorlichting over Liberia;

Aanpak in Liberia: activiteiten

Liberia heeft ruim vier miljoen inwoners. De regering van Liberia heeft onvoldoende geld voor infrastructuur, de gezondheidszorg, onderwijs, waardoor veel Liberianen geen medische zorg krijgen als zij ziek zijn en goed onderwijs en opleidingen moeten missen. Hierdoor blijven de mensen in een spiraal van armoede waaruit het moeilijk ontsnappen is. LIAN wil hen helpen waar het nodig is en mogelijk. Hiertoe worden de volgende activiteiten ontplooid:

 • * LIAN inventariseert de behoeftige klinieken (en dat zijn er veel) en selecteert, op basis van duidelijke criteria vooraf, een aantal klinieken dat in aanmerking komt voor steun;
  * LIAN inventariseert de (talrijke) behoeftige scholen en selecteert, op basis van duidelijke criteria vooraf, een aantal scholen dat kwalificeert voor steun;
  * LIAN selecteert, op basis van transparante criteria, een aantal patiënten in het verzorgingsgebied van klinieken die steun ontvangen, en ondersteunt deze zieken;
  * LIAN selecteert, op basis van transparante criteria, een aantal behoeftige scholieren en/of kinderen in de leerplichtige leeftijd die niet naar school gaan,
  en steunt hen financieel voor het volgen van onderwijs in een van de ondersteunde scholen;
  * LIAN voert dit verdelingsplan uit en rapporteert hierover;
  * LIAN toetst voortdurend de inzet van materialen aan de hand van een monitorlijst, het gebruik van de studiebeurzen, en coacht de ondersteunde scholieren en studenten;

Verantwoording:

LIAN laat regelmatig – minimaal eens per drie jaar - een onafhankelijk instituut of onafhankelijke deskundige de effectiviteit en efficiëntie van haar activiteiten evalueren en de toegevoegde waarde van LIAN beoordelen en stelt het evaluatierapport online beschikbaar voor gevers, ontvangers en andere geïnteresseerden of belanghebbenden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.