LIAN staat voor Liberian in action Nederland, wat zich ook goed laat zien in het werk wat wij doen. Wij zijn een kleine, open en transparante vrijwilligersorganisatie en wij komen in actie door steun te bieden aan klinieken, scholen, patiënten en studenten in Liberia door:

  • in Nederland hulpgoederen in te zamelen, deze naar Liberia te sturen en daar gericht te distribueren aan vooraf geselecteerde klinieken en scholen
  • in Nederland geld in te zamelen en in Liberia gericht te besteden aan het bereikbaar maken van zorg en opleiding voor armoedige mensen

Stichting LIAN is voor een landelijke en internationale 'Goed Doel' , inmiddels gevestigd in Almelo, welke zich bezig houdt met het inzamelen van hulpgoederen en geld via fondsen, donaties en door middel van andere activiteiten, om zorg en opleiding voor armoedige mensen in Liberia bereikbaar te maken.

bestuursleden

LIAN werd opgericht op in juli 2015 door Belloh Williams. Wij worden ondersteund en gestimuleerd door maatschappelijke betrokken professionals zoals hierboven op de foto staan. Daar sta ik nog met drie andere vrijwilligers (van links naar rechts: Willem, Belloh, Tonny en Niels).

De stichting heeft op dit moment (oktober 2015) drie bestuurleden.
Belloh Williams (Voorzitter)
Eustace Mccaully (Secretaris)
Victoria Fridaye (Penningmeester)

Naast de bestuursleden genieten wij ook van de support van partners en andere enthousiaste vrijwilligers, waardoor wij in staat zijn een serieuze en enthousiaste organisatie neer te zetten!

Ons huidige bestuur

BellohBelloh Williams, voorzitter van LIAN. Een praktische mens met een ‘Intuïtief denken op innovatieve niveau. Woonachtig te Almelo. Ik ben verantwoordelijk voor mobiliseren, contacten leggen en werven.

Ik ben van mening dat als mensen gebruik gaan maken van kernkwaliteit en eigenschappen wat iedere mens heeft, gaan ze anders denken en zullen ze in actie komen. Zo gebeurd dan een shift, schakel in de manier van denken van, “het lukt niet”, naar, “wat het ik nodig mij doelen te bereiken en wie zou mij daarbij helpen? , op deze manier kunnen mensen hun doelen realiseren.

Graag wil ik op deze manier een bijdrage leveren door in actie te zijn, laat ik aan andere zien dat het kan anders. Dat wij als mensen, waar in het wereld je ook ben geboren, een verschil kan maken in de leven van andere. Deze kan de zelfvertrouwen vergroten in de mensen en daarbij gebruik maken van kernkwaliteit wat iedere mens heeft.

Daarnaast zou ik liever een structurele aanpak zien in de geboden ontwikkelingshulp. Waarbij je een transparante organisatie hebt die er voor zorgt dat het grootste gedeelte ook daar terecht komt waar het nodig is. Dit is ook het idee achter stichting LIAN. Dat iedere mens op aarde het recht heeft op een behandeling als ze ziek zijn; om een goede opleiding te kunnen volgen; en dat ziekenhuizen en scholen de nodige voorzieningen moeten hebben om daar invulling aan te kunnen geven.

VictoriaMijn naam is Victoria Vrijdage en ik ben een paar maanden penningmeester van Stichting Lian. Eigenlijk ben ik het vrouw achter de screen van alles en spring in als dat nodig is.

 

 

 

EustaceIk ben Eustace Mccaully, woonachtig te Enschede. Ik ben verantwoordelijke voor de logistiek bij alle projecten en zorg voor de automatisering binnen de organisatie zoals de websites. Ik weet uit levenservaring als docent toen ik nog in Liberia woonde, dat de, vraag naar onderwijs duidelijk is.

Vanwege het gebrek aan transparantie van vele andere grote Goede Doelen, plus het feit dat veel geld niet bij de projecten terecht komt maar bij de organisaties zelf, besloot ik samen te werken met de voorzitter Belloh Williams zodat wij zelf ter plekke hulp kunnen bieden. Zo laat ik zien dat het anders kan en dat iedere mens het recht heeft, op de elementaire voorzieningen.

Gezondheid en onderwijs tegelijk!

Wij zijn ervan overtuigd, dat als de gezondheidszorg goed is geregeld en mensen een behandeling kunnen krijgen als ze ziek zijn, dan kunnen ze ook effectief onderwijs volgen. Studenten hoeven dan niet te stoppen met leren en thuis blijven als ze ziek zijn. Wij gaan dit persoonlijk begeleiden op een wijze die bij het referentiekader en inlevingsvermogen deze mensen passen.

Door hulpgoederen te geven aan klinieken en scholen, geld te geven aan studenten en patiënten, coaching ter plekke te bieden en een goede controle uit te voeren passend bij de cultuur, krijgen de mensen in Liberia een betaalbare zorgbehandeling en opleiding met een goed gevoel over hun toekomst.

De reden van onze aanpak is dat elementaire levensbehoeften van de mens en de nodige voorzieningen niet vanzelfsprekend in een Afrikaans land als Liberia beschikbaar zijn. Mensen worden ziek en gaan dood aan simpele ziektes zoals malaria, koorts, tyfus, diarree, cholera en hoge bloeddruk. Dit, vanwege de buitengewone armoede in Liberia en Afrika. Als deze mensen bijvoorbeeld malaria hebben dan gaan ze vaak niet naar een ziekenhuis omdat ze de kosten voor een eenvoudige behandeling niet kunnen betalen.

Dit verklaart mede waarom er tijdens uitbraak van het ebola virus zo veel mensen dood zijn gegaan. Door ebola, een ziekte die het immuunsysteem van het lichaam aantast, maar ook door eenvoudig te behandelen ziekten. Arme mensen moesten op eigen kracht geld zien te krijgen om naar een kliniek te kunnen gaan, en dat lukte vaak niet.

LIAN in Nederland:
Het inzamelen van materialen voor klinieken en scholen wordt gedaan in Nederland door ziekenhuizen en scholen te benaderen met betrekking tot de beschikbaarheid van voorzieningen die in Liberia nodig zijn. Deze gedurende bepaalde periodes gaan inzamelen en vervoeren naar een centrale loods, geschikt maken voor transport en in containers opslaan zodat er twee maal per jaar een of meerdere containers naar Liberia verscheept kunnen worden.

LIAN in Liberia:
Tijdens elk bezoek van een bestuurslid aan Liberia (intentie is twee maal per jaar):

  • selectie van klinieken en scholen + inventarisatie van benodigde materialen
  • verdelen materialen aan klinieken en scholen na inventarisatie tijdens vorig bezoek
  • spotten van armoedige doch kansrijke studenten + toekennen scholing bijdragen
  • spotten van kansarme patiënten met zorgvraag + uitkeren van zorghulp bijdragen

Continu door een medewerker in Liberia:

  • toetsing van de inzet van materialen bij klinieken en scholen (eens per 2 weken)
  • toetsing en coaching van studenten + stapsgewijs uitkeren van scholing bijdragen

Regelmatig zal door een onafhankelijk instituut de integriteit en effectiviteit van de activiteiten en de toegevoegde waarde van stichting LIAN in Liberia worden getoetst. Een manier om geld in te zamelen is het opzetten van activiteiten zoals een fancyfair. Wij werven fondsen en zoeken sponsoring bij bedrijven en organisaties en overheidsinstanties.

Doordat wij een samenwerkingsverband hebben met andere organisaties in Nederland en Liberia en doordat wij zelf toezicht houden op de projecten en de bijbehorende financiën zal elke materiële en geldelijke bijdrage aan stichting LIAN volledig worden ingezet voor de beoogde doelen.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.