ANBI

Vanaf 1 januari 2014 heeft de belastingdienst als voorwaarde dat een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) organisatie een webpagina heeft waarop een aantal gegevens staan die beschikbaar moeten zijn om de ANBI status te kunnen behouden.

Ook Stichting Liberian in Action Nederland (LIAN) heeft aan de ANBI status.

  • Naam organisatie: Stichting Liberian in Action Nederland (LIAN)
  • RSIN/fiscaal nummer: 855236681
  • Contactgegevens: U vindt de juiste contactgegevens op deze pagina.
  • Bestuurssamenstelling: Hier vindt u de huidige bestuurssamenstelling.
  • Beleidsplan: nadere informatie over de doelstelling, activiteiten, organisatie, beloningsbeleid en exploitatiegegevens vindt u in dit document.

Deze informatie geeft inzicht en openheid over Stichting Liberian in Action Nederland(LIAN). Het is onze bedoeling dat wij hiermee onze transparantie vergroten. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen via de contact pagina.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.