Begeleiding en toetsen

Sieh en Fatu

De ouders van Sieh en Fatu (zie foto) zijn werkloos. Ze kunnen het schoolgeld en de schoolartikelen niet betalen en Liberia kent geen kinderbijslag. En als Sieh en Fatu malaria krijgen, dan kunnen ze niet naar een ziekenhuis omdat hun ouders deze behandeling niet kunnen betalen.

Stichting LIAN coacht en adviseert de ouders van deze kinderen, vrouwen, jongeren over hun gezondheid en studie. Er worden afspraken gemaakt over regelmatige contacten tussen de studenten en klinieken en een medewerker van Stg LIAN betreffende de toetsing en coaching van studenten en het stapsgewijs uitkeren van traceerbare scholing bijdragen.

Regelmatig zal door een onafhankelijk instituut de integriteit en effectiviteit van de activiteiten en de toegevoegde waarde van stichting LIAN in Liberia worden getoetst.

Stichting LIAN ondersteunt ook klinieken en scholen in Liberia. Continu door het hele jaar wordt er toetsing van de inzet van materialen bij klinieken en scholen door een vaste medewerker in Liberia.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.