Ondersteunen van klinieken en scholen voor een beter toekomst.

Onze missie

Stichting LIAN (Liberian in action NL) ondersteunt klinieken en scholen in armoedige delen van Liberia met hulpgoederen (medisch, scholing) en geeft studiebeurzen aan arme kinderen. Daarnaast worden scholen ondersteund door bijvoorbeeld toiletten en waterbronnen te bouwen. Dit omdat veel scholen geen sanitaire voorzieningen hebben.

Missie

Visie:

De visie van stichting LIAN omvat de overtuiging dat elk mens op aarde:

  • het recht heeft op een behandeling als ze ziek zijn
  • het recht heeft om een goede opleiding te kunnen volgen
  • en dat ziekenhuizen en scholen de nodige voorzieningen hebben om daar invulling aan te kunnen geven.
  • het organiseren van verschillende sociale culturele activiteiten in Liberia;

Doel:

Het doel van stichting LIAN is om met een geheel eigen aanpak elk jaar twee maal een geselecteerd aantal klinieken en scholen in Liberia te voorzien van benodigde materialen, jaarlijks een aantal scholieren van die betreffende scholen financieel te ondersteunen en tijdens elk bezoek een aantal patiënten de mogelijkheid te bieden om één van de betreffende klinieken te bezoeken. Daartoe zullen in Nederland de benodigde materialen worden verzameld en zal er geld worden ingezameld voor financiële bijdragen aan studenten en patiënten alsmede de financiering van de activiteiten van de stichting.

Via deze aanpak van Lian:

  • krijgen geselecteerde klinieken en scholen een gerichte ondersteuning
  • krijgen een aantal vrouwen, kinderen en jongeren onderwijs die anders niet naar school konden gaan en ook een gratis behandeling bij klinieken

Het begon tijdens het ebolavirus uitbraak

Stichting Liberian in action Nederland(LIAN) is ontstaan na aanleiding van de uitbraak van ebola in Liberia in 2014. Met een paar Liberianen en Nederlanders is het idee ontstaan om een inzamelingsactie te beginnen voor de bestrijding van het virus. Vanaf Augustus t/m december 2014 hadden de leden van Liberia in Action twee containers vol met medische hulpgoederen verzameld en opgestuurd via het schip van de Karel Doorman van Defensie naar Liberia. Aangezien het land Liberia heel arm is en corruptie een grote rol speelt, en om te zorgen dat de hulpgoederen bij de juiste mensen terecht komt, besloot de voorzitter Belloh Williams na Liberia te gaan. Dit om zo zelf de hulpgoederen te distribueren. Op 2 januari 2015 is het schip aangekomen in Liberia en op 24 januari zijn de hulpgoederen in ontvangst genomen en verdeeld aan 10 klinieken in Liberia.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.