Motto: in actie, gewoon doen!

Wie zijn wij?

Wij zijn mensen die andere mensen een goed hart toedragen. Wij komen oorspronkelijk uit Liberia (West Afrika), Nederland en elders in de wereld. Kort na het begin van de verwoestende Ebola epidemie in Liberia in 2014 begon een aantal Liberianen in Nederland, gesteund door buren, kennissen en vrienden, een noodactie om familieleden en landgenoten in Liberia te redden, in plaats van machteloos toe te kijken. Ze richtten al snel de Stichting Liberian In Action NL op. LIAN was geboren.

Visie:

De visie van LIAN is dat elk mens op aarde:

  • recht heeft op medische verzorging en behandeling bij ziekte
  • recht heeft op onderwijs en een goede opleiding

Hiervoor dienen ziekenhuizen, klinieken, scholen en andere onderwijsinstellingen over de nodige voorzieningen te beschikken om hieraan invulling te geven.

Missie:

De missie van LIAN is om haar visie uit te dragen en gestalte te geven door ziekte en analfabetisme (ongeletterdheid) te helpen bestrijden, in Afrika en met name in Liberia. Hiervoor wil het financiële en materiële steun geven aan behoeftigen: zieken en schoolplichtige kinderen met onvoldoende eigen draagkracht.

Doel:

Het doel van LIAN is om in Liberia:

  • twee maal per jaar een aantal geselecteerde klinieken en scholen te ondersteunen met benodigde materialen;
  • jaarlijks een aantal geselecteerde scholieren van de gesteunde scholen financieel te steunen;
  • jaarlijks voor een aantal geselecteerde zieken en andere behoeftigen medische behandeling en verzorging mogelijk te maken in de ondersteunde klinieken;

Hiertoe worden in Nederland de benodigde materialen ingezameld en financiële bijdragen verworven.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.