Waarom moet mijn partner ook ondertekenen?
Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, is het in principe nodig dat uw partner mee ondertekent. Bij een samenlevingscontract geldt dit niet. In geval van een scheiding: zolang de scheiding nog niet door de rechter uitgesproken is, moet uw echtgenoot de overeenkomst toch mee ondertekenen.

Geldt er een minimumbedrag voor de periodieke schenking?
Vanwege de kosten van de administratieve afhandeling bij de periodieke overeenkomst, geldt een minimumbedrag van € 100,- per jaar.

Mag ik ook een kopie van mijn rijbewijs meesturen als identificatiebewijs?
Nee. De Belastingdienst accepteert alleen een paspoort, Nederlandse identiteitskaart en een vreemdelingendocument als identificatiebewijs.

Moet ik de automatische machtiging ondertekenen?
Nee, u mag het bedrag ook zelf aan ons overmaken. Let op: vereiste voor uw recht op giftenaftrek is wel dat er jaarlijks het afgesproken bedrag wordt overgemaakt. Het is voor zowel uzelf als voor ons gemakkelijker om dit automatisch te laten doen.

Kan ik tussentijds opzeggen?
Ja, u kunt in principe altijd opzeggen. Echter, als u dit eerder de dan minimale looptijd van vijf jaar doet, vervalt uw recht op giftenaftrek bij uw belastingaangifte. Dit geldt met terugwerkende kracht: als u drie jaar geschonken heeft en dan opzegt, moet u het belastingvoordeel van de drie voorgaande jaren terugbetalen aan de Belastingdienst.

Als ik kies voor onbepaalde tijd, kan ik dan tussentijds opzeggen?
Ja, onbepaalde tijd betekent dat u zelf de looptijd bepaalt. U kunt de overeenkomst door laten lopen totdat u opzegt. Let op: ook hier geldt dat als u binnen de minimale termijn van vijf jaar (vereist voor de Belastingdienst) opzegt, uw gift niet aftrekbaar is. Dit geldt met terugwerkende kracht: als u drie jaar geschonken heeft, moet u het belastingvoordeel van de drie voorgaande jaren terugbetalen aan de Belastingdienst.

Wat is het RSIN van stichting LIAN?
Het RSIN (voorheen fiscaal nummer) van stichting LIAN is 855236681.

 

Rekenvoorbeeld: schenken met belastingvoordeel
Stel: het belastingtarief van uw inkomen bedraagt 42%. U schenkt €200,- per jaar. Zonder schenkingsovereenkomst is dit bedrag niet aftrekbaar van de belasting, omdat de gift onder de drempel van 1% valt. Als u deze gift bij stichting LIAN vastlegt in een schenkingsovereenkomst, kunt u het bedrag wél aftrekken van de belasting. U kunt uw gift dan verhogen tot €345,- en krijgt 42% terug van de belasting, ofwel €145,-.

Uw netto schenking blijft €200,- terwijl het stichting LIAN €345,- kan besteden aan het ondersteunen van kinderen, vrouwen en jongeren in Liberia. U doneert dus meer, zonder dat het u extra geld kost.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.